Ανακυκλώνουμε Μόλυβδο
Λειτουργούμε με αυστηρά πρότυπα ISO.

Η εταιρία μας, στο πλαίσιο των στόχων για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της τήρησης των απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στο πεδίο λειτουργίας της εταιρίας, εφαρμόζει διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.

iso icon
ISO 14001:2004

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει των διαδικασιών TUV HELLAS.

iso icon
ISO 9001:2015

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει των διαδικασιών Bureau Veritas Hellas S.A.

iso icon
OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία βάσει των διαδικασιών TUV HELLAS.

Παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους

Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων μας διενεργείται σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εφαρμόζουμε αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους
iso icon
Εισερχόμενα υλικά

Εκτός από συσσωρευτές Pb – οξέος, ανακυκλώνουμε σκωρίες από ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής μολύβδου, οξείδια & ενώσεις μολύβδου σε στερεή κατάσταση καθώς και μεταλλικό scrap μολύβδου.

iso icon
Δείγματα παραγωγής

Διενεργούμε ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής μας διαδικασίας για την καλύτερη διαχείριση των επεξεργαζόμενων υλικών με στόχο την βελτιστοποίηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος.

iso icon
Περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Έχοντας ως γνώμονα την διασφάλιση του ελάχιστου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αναβαθμίζουμε συνεχώς τον αντιρρυπαντικό μας εξοπλισμό, διενεργούμε συνεχείς εσωτερικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους σε συνεργασία με πιστοποιημένους εξωτερικούς φορείς.

iso icon
Yγιεινή και ασφάλεια

Μέτρηση και καταγραφή των ρύπων στους χώρους παραγωγής για την σωστή επιλογή μέτρων ατομικής προστασίας των εργαζομένων της εταιρίας καθώς και των εξωτερικών συνεργατών.

Συλλογή Πανελλαδικά
Κάθε μέρα συλλέγουμε ποσότητες μπαταριών απο κάθε γωνιά της Ελλάδας

Η διαδικασία συλλογής συσσωρευτών μολύβδου-οξέος εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ μέσω των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών. Η ΑΜΕΚΩΝ ΑΕ είναι συμβεβλημένη με τα εγκεκριμένα συστήματα ΣΥΔΕΣΥΣ και COMBATT .

λεπτομερειες