Συλλέγουμε από όλη την Ελλάδα
Κάθε μέρα συλλέγουμε ποσότητες μπαταριών από κάθε γωνιά της Ελλάδας

Η διαδικασία συλλογής συσσωρευτών μολύβδου-οξέος εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ μέσω των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών. Η ΑΜΕΚΩΝ ΑΕ είναι συμβεβλημένη με τα εγκεκριμένα συστήματα ΣΥΔΕΣΥΣ και COMBATT. Προμηθευόμαστε μπαταρίες μολύβδου-οξέος από:

 • Αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς συσσωρευτών μολύβδου-οξέος
 • Αδειοδοτημένες εταιρίες προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών μολύβδου-οξέος
 • Ηλεκτρολόγους και μηχανικούς οχημάτων
 • Εταιρίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
 • Βιομηχανίες
 • Ελληνικό Δημόσιο, Στρατός, ΔΕΗ κλπ
 • Καταστήματα ηλεκτρονικών
 • Εταιρίες Logistics
 • Πολυκαταστήματα
 •  Έμποροι συσσωρευτών και ανταλλακτικών
 • Καταστήματα ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών
 • Τεχνικές Εταιρίες

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται με τα κριτήρια της συνέπειας, της ευελιξίας και της πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων που εφαρμόζουν.Η μεταφορά των αποβλήτων εκτελείται με ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρίας, που είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EURO 5 για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων.

Σημειο συλλογης ΑΜΕΚΩΝ Θεσσαλονικης
ΑΓΡ 690Α,
Νεοχωρούδα Δήμου Ωραιόκαστρου
της Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τηλ 23160 12724
επικοινωνια
amekon thessaloniki