Κινούμε τις μπαταρίες όταν αυτές σταματούν
Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία

Η ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου είναι επιτακτική ανάγκη. Η παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου από ανακυκλωμένα υλικά, εκτός από την εξοικονόμηση ορυκτών πόρων, συμβάλλει στην προστασία των υδάτινων πόρων καθώς και στην μείωση της εκπομπής των αερίων, που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. είναι μέλος του ΣΕΠΑΝ

diadikasia anakiklosis