Σύντομο Ιστορικό

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 από ανθρώπους με συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στον τομέα της ανακύκλωσης μολύβδου. Η μονάδα παραγωγής είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής ξεπερνά τους 12.000 τόνους. Με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών μας και την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρία επενδύει διαρκώς στο έμψυχο δυναμικό της καθώς και στην βελτίωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού. Υλοποιώντας τα παραπάνω, κατορθώσαμε να είμαστε μια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου και ταυτόχρονα κατέχουμε μία από τις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.