Μεταλλικός μόλυβδος – κράματα μεταλλικού μολύβδου, διαμορφωμένος σε χελώνες.

Tο τελικό προϊόν, μεταλλικός μόλυβδος υψηλής καθαρότητας ή κράματα μολύβδου, παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών μας και διαμορφώνεται σε χελώνες βάρους περίπου 35 κιλών.

Στη συνέχεια συσκευάζεται σε ντάνες του ενός μετρικού τόνου δεμένες με πλαστικό ή μεταλλικό τσέρκι. Οι διαστάσεις της κάθε χελώνας είναι 560 X 100 X 75mm. Χρήσεις του Μολύβδου παραγωγής μας είναι:

  • Οξείδια Μολύβδου
  • Σκάγια
  • Μονωτικά Υλικά για την προστασία από ραδιενέργεια
  • Πόλοι Συσσωρευτών
  • Βαρίδια