Παρακολουθούμε όλα τα στάδια συλλογής και παραγωγής.
Βασίζουμε τις δειγματοληψίες μας σε διεθνή πρότυπα.

Έχοντας ως στόχο την παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, βασισμένο στα διεθνή πρότυπα και τo GLP (good laboratory practice ). Συγκεκριμένα, τόσο στο εργαστήριό μας, όσο και σε διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, αναλύουμε τα δείγματα εισερχόμενων α΄ και β΄ υλών, τα δείγματα από ενδιάμεσα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τα τελικά προϊόντα καθώς και διάφορους περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως ορίζονται από την ισχύουσα εγχώρια και κοινοτική νομοθεσία.

Εισερχομενα υλικα
 • α’ ύλες: χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές Pb – οξέος, σκωρίες από ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, οξείδια & ενώσεις μολύβδου σε στερεή κατάσταση, μεταλλικό scrap και τέφρα μολύβδου. - Έλεγχος παραστατικών και προσδιορισμός περιεκτικότητας (% κατά μάζα) Pb και προσμίξεων
 • Βοηθητικές ύλες: χημικές ενώσεις σε στερεή ή υγρή κατάσταση που χρησιμοποιούνται στις χημικές διεργασίες της παραγωγής.
 • Καύσιμα & λιπαντικά.
Δειγματα παραγωγης
 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός κλασμάτων που προκύπτουν από τη διεργασία μηχανικού θρυμματισμού των μπαταριών.
 • Ενδιάμεσα προϊόντα μεταλλικού μολύβδου από τη διεργασία αναγωγικής τήξης στην περιστροφική κάμινο και δειγμάτων κατά τη διαδικασία διύλισης & παραγωγής κραμάτων.
 • Τελικό προϊόν μεταλλικού μολύβδου κατά τη διαδικασία μορφοποίησης σε χελώνες.
Περιβαλλοντικοι ελεγχοι – υγιεινη και ασφαλεια
 • Έλεγχος σύστασης και μάζας των παραπροϊόντων που αποτελούν τροφοδοσία για τις διεργασίες των επόμενων σταδίων της παραγωγής.
 • Μετρήσεις Pb στον αέρα του χώρου της παραγωγής.
 • Μέτρηση Pb στο αίμα των εργαζομένων.
 • Μετρήσεις στάθμης θορύβου εντός κι εκτός των χώρων παραγωγής.
 • Καταγραφή του επιπέδου εκπομπής των εκλυόμενων αερίων καύσης και σωματιδίων.
 • Μετρήσεις και καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διεργασίας.