Η εταιρία παράγει Θειικό Νάτριο βιομηχανικής χρήσης (καθαρότητα >99%).

Λόγω της καθορισμένης κοκκομετρίας του υλικού αλλά και της απουσίας τοξικών μετάλλων, το παραγόμενο Θειικό νάτριο χρησιμοποιείται για την παραγωγή απορρυπαντικών πλυντηρίου, την βαφή υφασμάτων καθώς και την παραγωγή γυαλιού. Συσκευάζεται και διατίθεται σε big bags βάρους 1000kg.