Οι συσσωρευτές μολύβδου οξέος είναι συστοιχίες επαναφορτιζόμενων στοιχείων που αποθηκεύουν ηλεκτρισμό με τη μορφή χημικής ενέργειας.

Η απόδοσή της είναι το εκατοστιαίο ποσοστό μετατροπής της χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική και εξαρτάται σημαντικά από τον τύπο κατασκευής της. Για παράδειγμα, ένας κλασικός συσσωρευτής μολύβδου με ηλεκτρολύτη διάλυμα Θειικού οξέος έχει απόδοση 75%, ενώ ένας τύπου τζελ μπορεί να φτάσει απόδοση μέχρι και 95%. Η μπαταρία των αυτοκινήτων αποτελείται από έξι στοιχεία των 2 Volt, συνδεδεμένες σε σειρά έτσι ώστε στους ακροδέκτες της να έχει διαφορά δυναμικού 12 Volt. Η πραγματική τάση της μπαταρίας δεν είναι πάντα η ονομαστική των 12V. Κυμαίνεται από 14,5 V αμέσως μετά από μία πλήρη φόρτιση μέχρι τα 10,8 V αν είναι τελείως αφόρτιστη. Σε κάθε στοιχείο η θετικά φορτισμένη πλάκα είναι κατασκευασμένη από διοξείδιο του μολύβδου (PbO2) και η αρνητικά φορτισμένη πλάκα από σπογγώδη μεταλλικό μόλυβδο. Οι πλάκες είναι εμβαπτισμένες σε διάλυμα ηλεκτρολύτη που αποτελείται από Θειικό οξύ με διαλύτη απιονισμένο νερό.

Κινουμε τις μπαταριες οταν αυτες σταματουν
Κατά τη φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας συμβαίνουν οι ακόλουθες αντιδράσεις:
Φόρτιση: 2PbSO4 + 2H2O -> PbO2 + Pb + 2H2SO4
Εκφόρτιση: PbO2 (θετική πλάκα) + Pb (αρνητική) + 2H2SO4 -> 2PbSO4 + 2H2O.
Το τέλος ζωής της μπαταρίας σημαίνει εναπόθεση Θειικού μολύβδου στις πλάκες της μπαταρίας.